Managerin tarkoituksena on hoitaa bändin etuja

Useimmilla kaupallisilla bändeillä ja artisteilla on manageri, jonka tehtävät vaihtelevat asiakkaansa edunvalvonnasta tiedottamiseen. Managerin palkkaus voi koostua joko provisioista, jonka hän saa bändin tai artistin tuloista tai hänellä voi olla vakituinen kuukausittainen palkka. Vakiopalkka on kuitenkin usein harvinaisempi muoto, sillä myös artistin tai bändin tulot voivat vaihdella huomattavasti kuukausittain.

Manageri palkataan usein hoitamaan niin sanottuja paperitöitä, kuten esimerkiksi levytyssopimukset ja esiintymiskalenterin päivitykset, mutta työ on hyvin monipuolista ja käsittää monia muitakin osa-alueita. Tällöin itse artisti tai bändi voi keskittyä musiikin tekemiseen, keikkailuun ja harjoitteluun. Managerin rooli saattaa mennä osittain päällekkäin muun muassa tuottajan tai muiden bändin tai artistin tukihenkilöiden kanssa. Esimerkiksi asianajajat hoitavat yleensä lailliset sopimukset ja niiden hyväksymisen, kun taas manageri saattaa hoitaa kaupallista puolta esimerkiksi markkinointia ja sopimusten hankkimista.

Mitä managerilta vaaditaan

Suomessa managerille ei ole varsinaista koulutusta, mutta moni manageri on todennäköisesti opiskellut jossain määrin kaupallista alaa. Vähintäänkin kaupallisen alan tuntemus on eduksi ja monet managerit saattavatkin olla koulutukseltaan esimerkiksi tradenomeja tai kauppatieteiden maistereita.

Osa managereista taas on niin sanotusti itse oppineita, eli he ovat olleet pitkään alalla mukana esimerkiksi seuraamassa työtä. Moni saattaa olla entinen saman alan ammattilainen, jolla on jo valmiiksi luodut hyvät kontaktit ja hän osaa sitä kautta myös edistää bändin tai artistin uraa tiettyjen levy-yhtiöiden ja keikkajärjestäjien kautta.

Hyvä manageri ottaa myös edustamansa henkilön huomioon, eikä ajattele pelkästään taloudellisia intressejä. Managerin tehtäviin kuuluu edunvalvonta, joten hänellä saattaa olla myös valmentaja- tai jopa huoltajatyyppinen suhde asiakkaaseen, sillä edunvalvontaan kuuluu myös asiakkaan henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin huomioiminen. Hyvältä managerilta vaaditaan myös hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä joustaa hankalissakin tilanteissa eri osapuolien välillä.

zerif-lite