Tuottaja auttaa musiikin saamisessa markkinoille

Musiikkituottajan tehtäviin kuuluu musiikin äänittämiseen liittyvä vastuu kuten se, että käytössä on paras saatavilla oleva tekniikka ja äänityksen laatu on riittävä. Tuottajalla on usein vastuu myös saada rahoitus musiikin tuotannolle. Tuottajan osuus varsinaisessa taiteellisessa tuotannossa esimerkiksi säveltämisessä ja sanoittamisessa vaihtelee melko runsaasti. Osa artisteista haluaa toimia myös itse omana tuottajanaan, kun taas osa saattaa käyttää jopa useampaa musiikkituottajaa yksittäisissäkin kappaleissa.

Tuottajan ja managerin tehtävät saattavat joskus mennä osittain päällekkäin riippuen hieman osallistumisaktiivisuudesta. Moni tuottaja saattaa myös itse tehdä omaa musiikkia joko pää- tai sivutoimisesti tai vaihtoehtoisesti toimia myös jollain muulla musiikin alalla, kuten managerina.

Yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot olennaisessa osassa

Tuottajan työssä korostuvat kyky kommunikoida muiden kanssa, tarvittaessa ohjeistaa ja toisaalta on myös osattava kuunnella muiden toiveita ja kyettävä arvioimaan onko niitä mahdollista toteuttaa. Tuottaja tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi äänitysstudion henkilökunnan, miksaajien ja itse artistien kanssa. Hänellä voi mahdollisesti olla myös avustavia tuottajia ja muita alaisia ja assistentteja, joiden kaikkien kanssa yhteistyön on sujuttava hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Tuottajalla on myös oltava jonkin verran ongelmanratkaisukykyä ja hänen tarvittaessa pystyttävä nopeastikin tekemään ratkaisuja tuotanto-ongelmien suhteen. Lisäksi hänen on kyettävä toimimaan paineen alla, mikäli tuotannossa tulee ongelmia tai aikataulu on kiireinen.

zerif-lite