Toimittajat ja valokuvaajat tuovat näkyvyyttä

Musiikin kokemisen ja kuuntelun lisäksi monet haluavat kokea musiikkiin liittyviä elämyksiä muilla tavoilla esimerkiksi valokuvien avulla tai lukemalla niistä. Musiikkiin erikoistuneet valokuvaajat ja toimittajat voivat työskennellä esimerkiksi erilaisilla musiikkiaiheisilla internetsivustoilla tai lehdissä. Osa toimittajista tekee töitä myös freelancereina ja kirjoittaa juttuja erinäisille tilaajille.

Mitä musiikkitoimittajan työnkuvaan kuuluu?

Musiikkitoimittaja voi kirjoittaa esimerkiksi erilaisten bändien historiasta, levyistä tai tehdä henkilöhaastatteluja bändeistä tai artisteista. Hän voi myös olla mukana keikoilla ja kirjoittaa keikka-arvosteluita, johon ei kuulu pelkästään esityksen arviointi, vaan myös itse tilaisuuden huomioiminen järjestelyiden ja muun toteutuksen osalta. Toimittaja seuraa usein myös yleisön reaktioita keikalla ja mahdollisesti haastattelee paikallaolijoita saadakseen kuvan myös muiden kokemuksesta.

Mitä vaaditaan hyvältä musiikkitoimittajalta?

Musiikkitoimittaja saattaa työssään kohdata mitä erilaisempia ihmisiä ja hänen olisi tarkoitus saada näistä ihmisistä mahdollisimman paljon irti haastattelutilanteissa. Toimittajan on osattava lukea sekä ihmisiä että tilanteita päästäkseen parhaaseen lopputulokseen. Toimittaja tapaa myös paljon ulkomaalaisia haastateltavia, joten hyvä kielitaito on ehdottomasti eduksi. Sujuva kommunikointi useammalla kielellä voi auttaa myös työllistämään itsensä paremmin.

Hyvä toimittaja osaa myös kuvailla tilanteita ja henkilöitä niin elävästi, että se välittyy myös tekstin lukijalle. Musiikkitoimittajan on tärkeä saada kerrottua minkälainen tunnelma keikalla on ollut tai minkälaisia ajatuksia esimerkiksi jonkun artistin uusi kappale herättää. Hyvä toimittaja osaa kuvailla omia tunteitaan sanallisesti mahdollisimman tarkasti ja elävästi.

2>Valokuvaaja välittää visuaalisen puolen

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja vaikka toimittaja osaakin useasti kuvailla asioita lähes nerokkaalla tavalla, voi kuva olla erinomainen lisä täydentämään sitä, mitä toimittaja on halunnut sanoa. Valokuvaajat kertovat tarinoita ja välittävät tunteita aivan samoin kuin toimittajatkin, mutta heidän keinonsa on toimittajan verbaalisen ilmaisun ohella visuaalinen. Valokuvaaja voi työskennellä toimittajan tavoin kiinteälle työnantajalle tai freelancerina. Hän voi esimerkiksi bändin pyynnöstä ottaa edustuskuvia, joita bändi voi käyttää omilla sivuillaan.

Mitä hyvältä valokuvaajalta vaaditaan

Valokuvaajalta vaaditaan muun muassa hyvää hahmotuskykyä ja esteettistä silmää niin, että hän kykenee etukäteen näkemään minkälaisia kuvia haluaa saada näkyville. Valokuvaaja saattaa myös joutua tekemään pitkiä päiviä, joten hyvä kunto auttaa jaksamaan työssä. Työssä on myös oltava melko kärsivällinen saadakseen hyviä otoksia ja löytääkseen oikeat kuvat.

Digitalisaation maailma muuttaa journalismia

Maailma on muuttunut jatkuvasti digitaalisempaan suuntaan ja tästä johtuen sekä valokuvaaja että toimittaja joutuvat kumpikin käyttämään työssään runsaasti digitaalisia laitteita. Digiosaamisesta onkin ehdottomasti etua molemmissa töissä. Moni musiikkiin erikoistunut lehti ilmestyy lisäksi nykyään onlinejulkaisuna, joten erilaisten taittamis- ja tekstinkäsittelyohjelmien hallitsemisesta on hyötyä. Valokuvaaja joutuu usein myös käsittelemään ja muokkaamaan kuviaan runsaasti, joten myös kuvanmuokkaukseen tarkoitettujen järjestelmien tunteminen on eduksi. Tämän lisäksi molemmissa ammateissa vaaditaan yhteistyökykyä, sosiaalisuutta ja hyviä kommunikaatiotaitoja.

zerif-lite