Keikkojen järjestäjät tekevät monipuolista työtä

Artistin tai bändin keikkaa suunnitellessa joudutaan ottamaan huomioon useita eri näkökulmia ja lähtökohtia ja mitä isompi keikka on tulossa, sitä useamman tahon yhteistyötä se usein vaatii. Artistin keikkaa suunnitellessa järjestelyistä vastaa usein jokin tietty keikkojen järjestäjä, joka hoitaa tilan keikkaa varten ja vastaa esimerkiksi esiintymislavan rakentamisesta ja paikalle tuotavasta tekniikasta.

Toisinaan artisti itse haluaa vaikuttaa keikkajärjestelyihin esimerkiksi suunnitella omaa esitystään ja lisätä siihen näyttäviä elementtejä, kuten pyrotekniikkaa tai lasereita. Tämä kaikki vaatii keikkojen järjestäjältä jonkin verran joustoa ja ennen kaikkea kykyä toimia nopeasti ja korjata tilanne, jos jokin tietty osa valmisteluissa ei sujukaan niin kuin sen pitäisi.

Ulkoilmakeikat vaativia

Monesti niin sanotut klubikeikat ovat kokonsa puolesta helpompia suunnitella kuin esimerkiksi areena tai ulkoilmakeikat, sillä klubeilla on usein valmiiksi suunniteltu esiintymislava ja maltillinen määrä yleisöä, joten pienemmät puitteet vähentävät työn määrää. Klubeilla ja konserttisaleissa tekniikka on usein myös valmiiksi paikalla ainakin osittain, eikä sitä tarvitse erikseen tuoda muualta mukanaan.

Erilliset ulkoilmakeikat taas vaativat muun muassa kokonaisen lavan rakentamisen ja siihen on saatava mukaan backstage ja elektroniikka. Stadion- ja areenakeikat mahdollistavat toisaalta myös huomattavasti suuremman yleisömäärän ja siksi niistä saatavat tulot ovat isompia. Siitä huolimatta näiden keikkojen järjestäminen vaatii useiden eri alan ammattilaisten yhteistyötä ja on usein jopa kuukausien projekti.

Lava on pystytettävä ja purettava nopeasti

Kun areena- tai ulkoilmakeikkaa suunnitellaan, tulee ottaa huomioon, että alue on usein myös muussa käytössä, joten lavan pystyttäminen ja purkaminen tulee tapahtua nopeasti, jotta alue voidaan palauttaa samaan kuntoon, missä se oli ennen keikkaa. Keikan teknisen puolen toteuttajien päivät saattavatkin siksi venyä jopa vuorokauden pituisiksi, kun omasta aikataulusta on joustettava, että muiden aikataulut tulevat pitämään.

Myös kaiken tarvittavan tavaran saaminen paikalle on haastavaa ja sen tulee olla hyvin organisoitua jo senkin vuoksi, että alueella ei synny ruuhkaa puitteita pystyttäessä. Esiintymisen sujuvuudesta huolehtivat muun muassa valo- ja ääniteknikot ja roudarit, joiden on tehtävä yhteistyötä, että kaikki saadaan oikeaan paikkaan. Lavan täytyy olla lisäksi turvallinen ja se on sijoitettava niin, että yleisöllä on hyvä näkyvyys.

Myös keikka-alueen muun sijoittelun on oltava toimiva ja se on suunniteltava esimerkiksi niin, että jonoja ei pääse syntymään liiaksi ja tapahtuma on viihtyisä ja turvallinen yleisölle. Tapahtumassa on töissä muun muassa järjestysmiehiä, baarityöntekijöitä ja erilaisia myyjiä, jotka ovat paikalla lisäämässä yleisön viihtyvyyttä ja varmistamassa turvallisuuden.

Tiedottaminen on taitolaji

Keikoilla on myös omat tiedottajat, jotka huolehtivat muun muassa siitä, että keikka on laajan yleisön tiedossa ja lippuja saadaan myytyä tarpeeksi. Tähän tiedottamiseen voi hyödyntää muun muassa erilaisia somekanavia, internetmainontaa, televisiota ja radiomainoksia. Tiedottajien vastuu ei kuitenkaan lopu keikan mainostamiseen, vaan hänelle kuuluu myös haastattelujen antaminen ja paikalle saapuvien informoiminen etukäteen muun muassa tapahtumapaikan aukioloajoista, kielletyistä- ja sallituista esineistä, lippujen hinnoista ja muista poikkeus järjestelyistä, joita keikkaan liittyy, ja jotka koskettavat myös lähialueiden asukkaita. Tiedottaja seuraa myös äkillisiä muutoksia ja pyrkii informoimaan keikalle saapuvia mahdollisimman pian, mikäli poikkeusolosuhteita ilmenee.

zerif-lite