Muusikko on esiintyvä taiteilija

Muusikon työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti musiikin säveltäminen, sanoittaminen ja musiikin esittäminen erilaisissa tilaisuuksissa. Muusikko voi kuitenkin tehdä myös monia muita musiikkiin liittyviä töitä, kuten esimerkiksi musiikin tuottamista, managerointia, opettaa muita tai toimia oman osaamisalueensa asiantuntijana.

Muusikon uralle voi päästä monia eri reittejä

Muusikko voi hakeutua omalle uralleen useita eri reittejä riippuen hieman siitä minkälaisia toiveita hänellä on oman uransa suhteen. Muusikko voi olla itseoppinut tai koulutettu. Klassisen orkesterimuusikon urasta haaveilevan kannattaa panostaa jo koulussa erilaiseen orkesteritoimintaan ja hakeutua vapaa-ajalla mukaan erilaisiin harrastuksiin, joissa orkesteritoimintaa harjoitellaan.

Bändipuolesta kiinnostuneet voivat vastaavasti pysyä aktiivisina erilaisilla kanavilla, joista voi esimerkiksi etsiä kiinnostuneita perustamaan bändiä. Myös monet musiikkiopistot ja koulut järjestävät bänditoimintaa, johon on mahdollista osallistua.

Luonnollisesti myös soittimen valinta ohjaa urakehitystä jonkin verran, mutta toisaalta soittimen valinnalla voi usein myös osoittaa kiinnostustaan tiettyä tyyliä kohden. Moni muusikko saattaakin osata useamman instrumentin soittoa ainakin perustasolla, mutta keskittyy usein yhteen instrumenttiin niin. että pääpaino on tämän harjoittelussa ja lopulta kyseisestä instrumentista voi kehittää itselleen myös ammatin.

Jos haaveilee muusikon urasta, kannattaa pysyä mahdollisimman aktiivisena ja pyrkiä alusta asti verkostoitumaan ja luomaan kontakteja alalla olevien kanssa. Tätä kautta on mahdollista löytää esimerkiksi erilaisia vaihtoehtoja omaa urasuuntausta pohtiessa, jonka lisäksi alalla olevat tutut voivat edistää myös omaa etenemistä. Lisäksi tuttujen ihmisten tuki on tärkeässä osassa varsinkin uran alussa, kun omaa muusikon identiteettiä vielä haetaan. Tulevien muusikoiden kannattaa myös seurata alaa aktiivisesti, sillä se on alati muuttuva ja siinä on hyvä pysyä ajan hengessä mukana.

Muutakin kuin soittoa ja laulua

Usein muusikon työpäivään kuuluu myös runsaasti muuta kuin pelkkää esiintymistä. Riippuen hieman työn luonteesta, muusikko voi myös säveltää, sanoittaa ja tuottaa musiikkia. Esimerkiksi levytyksissä muusikko voi osallistua aktiivisesti prosessiin, jossa valitaan oikeaa tekniikkaa äänityksen onnistumiseksi, tai hän voi vaihtoehtoisesti seurata muiden ohjeita ja pyrkiä tuottamaan parhaan mahdollisen tuloksen niiden mukaan.

Muusikolla on myös erilaisia edustustehtäviä varsinkin, jos kyseessä on yhtye tai artisti, joka on runsaasti julkisuudessa. Erityisesti ennen levyn julkaisua muusikoille tulee runsaasti promootiotehtäviä, joissa hän pyrkii saamaan näkyvyyttä uudelle levylleen. Promootio voi käsittää esimerkiksi esiintymistä, haastatteluja tai valokuvausta.

Hyvin suuri osa muusikon ajasta kuluu harjoitteluun. Jos haluaa kehittyä muusikkona on vanhaa taitoa pidettävä yllä, sekä jatkuvasti haastettava itseään kehittyäkseen paremmaksi. Muusikko saattaa tehdä soittamisen ja laulamisen lisäksi myös muita erilaisia harjoitteita, joihin voi kuulua esimerkiksi liikuntaa tai meditaatiota. Tämän lisäksi uusien kappaleiden harjoittelu vaatii luonnollisesti lukemattomia toistoja ja tekniikan hiontaa, jotta se tulisi rutiinilla esityksessä.

zerif-lite